sylko
21.03.14,12:26
zamstnanec má skúšobnú dobu do 31.3.2014. 14.3. mu bolo vystavené skončenie PP v skuš.dobe, nebol v práci ani v ten den ani deň predtým, kolegovi len oznámil, že je na ošetrení. Ukončenie som mu poslala domov na adresu uvedenú v OP. 19,3 sa mi obálka vrátila s tým, že adresát neznámy. Volala som mu a informovala ho o ukončení PP a nemožnosti doručiť ukončenie PP. Povedal že sa preto zastaví. Dnes volal a povedal že od 13.3 je na PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) ( osobne si myslím, že mu bola vystavená dodatočne.). Bude ukončenie platné? A vlastne jeho PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) mám hned poslať na sociálku? ďakujem
Xanti
21.03.14,12:37
Počas skúšobnej doby môžeš skončiť PP bezohľadu na to, že či je na PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) alebo nie je... mám pocit, že PP mu môžeš ukončiť s dátumom ako sa ti vrátila obálka, že adresát neznámy ... tj. 19.3.14
A do skončenia PP mu preplácaš náhradu mzdy. Od skončenia PP mu platí PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) .. sociálna poisťovňa.
sylko
21.03.14,13:00
ja som ho odhlásila zo socky k 14,3, tak to stornujem a dám odhlásit k tomu dátumu ked sa mi vrátila jeho obálka?
Xanti
21.03.14,13:02
Počkaj na vyjadrenie skúsenejších .... ale mám pocit, že som už o tom čítala i na porade, že kedy končí PP ak sa posiela doporučene poštou.
Tweety
21.03.14,13:03
sylko ja som ho odhlásila zo socky k 14,3, tak to stornujem a dám odhlásit k tomu dátumu ked sa mi vrátila jeho obálka?

PP končí dátumom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená. Odhlásila si ho teda predčasne.

Doplním ustanovenia ZP
§ 38
Doručovanie (http://www.porada.sk/dorucovanie#__AUTOKW)
(1) Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.

(2) Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk".

(3) Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

(5) Pri doručovaní písomností poštovým podnikom musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu.
sylko
21.03.14,13:13
teraz mám prepísať ukončenie alebo ako som vlastne mala vedieť, že kedy sa mi vráti či uz nedoručená obálka alebo podpísaná doručenka?
Tweety
21.03.14,13:27
no mala si čakať, kým sa nevráti prevzatá alebo neprevzatá, PP skončil až dátumom, ktorým sa vrátila neprevzatá obálka.
Xanti
21.03.14,13:33
Tweety ona sa pýta, čo s tou výpovedou, teda skončením PP v skúšobnej dobe, že tam má dátum 14.3., ale v SP ho môže odhlásiť až 19.3., či má to skončenie prepísať aspoň ja to tak chápem, že toto chce vedieť.
Tweety
21.03.14,13:37
no veď som odpovedala, že mala čakať a nie končiť, keď ešte nemala nič druhej strane doručené
Xanti
21.03.14,13:42
Tweetty nejde o SP, tam to opraví ... ale listom posielala niečo v zmysle ... končíme s vamy pp v skúšobnej dobe k däu 14.3.14 ... a tento list sa vrátil 19.3. tak vtedy sa skončí PP v SP , ale musí tým pádom prepísať aj list, a v liste napísať ten dátum 19.3.14 ... ja chápem ju že na toto sa pýta ... :)
sylko
21.03.14,13:42
hej presne to som myslela, že čo mám teraz robiť, či prepísať ukončenie ....
Xanti
21.03.14,13:45
No ja by som tam nechala ten dátum 14.3. ale dopísala by som , že skončenie PP je platné od 19.3. nakoľko vtedy sa vrátila neprevzatá pošta. Ale to je len moja dumka, dúfam, že niekto skúsenejší napíše čo treba robiť.
Tweety
21.03.14,13:45
Prečo by mala ten dátum na liste prepisovať?, Dololží k nemu vrátený neprevzatý s dátumom na obálke a hotovo.
Xanti
21.03.14,13:49
Sylko, ešte otázka, si posielala tú výpoved doporučene do vlastných rúk alebo len obyčajne? Lebo aj tam by mohol byť problém, a adresu v OP .. nedal ti aj nejakú inú? Všetko máš riešené cez jeho adresu v OP?
sylko
21.03.14,14:01
posielala som doporučene do vlastných rúk, vrátilo sa mi to s tym, že adresát neznámy. Adresu som vypisovala podľa OP ktorý je platný. Ked som mu volala povedal len toľko, že tam nebýva..., žiadnu inú adresu som na neho nemala.
Xanti
21.03.14,14:03
tak potom je všetko v poriadku ... v SP ukončíš PP 19.3. od 13.3. do 19.3. platíš náhradu príjmu, a posielaš PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) do SP .. od 20.3. platí PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) už SP. Pričom ked sa ukáže na firme s ukončením PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW), alebo prechodkou tak mu povieš, že si to má sám zaniesť do SP, nakoľko mu PP skončil u Vás.
sylko
21.03.14,14:04
Tweety ďakujem urobím ako mi radíš
Xanti
21.03.14,14:05
Ale ty si k svojej kopii dolož ten neprevzatý list, ten už z ruk nedávaj.
sylko
21.03.14,14:05
ak sa mu uráči PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) ku priniesť kedže ju ešte stále nemám
sylko
21.03.14,14:06
Xanti ďakujem
Xanti
21.03.14,14:08
No hádam ju doručí do konca mesiaca aby si vedela spraviť mzdy.
sylko
21.03.14,14:54
ešte jedna vec ma napadla, ked prinesie PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) dám mu papier o ukončení PP ale tam bude dátum 14. mám prepísať na 19 alebo čo mám robiť? a ked mi posle PN (http://www.porada.sk/pn#__AUTOKW) len poštou mám mu doručit ukončenie PP na adresu čo bude mat napr.na PN? ach jaj