MIRKA
09.05.04,17:06
Platiteľ dane je povinný od 1.5.2004 viesť samostatnú evidenciu záznamov v zmysle §70 (v tuzemsku, iných členských štátov). Je povinný túto evidenciu predkladať DÚ spolu s daňovým priznaním?? Alebo len pri daňovej kontrole?
Beata
12.05.04,18:33
Tieto záznamy je platiteľ povinný uchovávať desať rokov (viď §70 odst.5) a to mi napovedá, že tieto neodovzdávame s DP DPH, ale predkladáme DÚ pri kontrole. :)