Mirrrka
25.03.14,10:39
Dobrý deň, OZ pri škole ma poprosilo o spracovanie účtovných dokladov (JÚ). Ide o jednorázovú vec, len za rok 2013, nemajú zdaniteľné príjmy, pár dokladov. Odmena bude 150€. Som normálne zamestnaná, účtovníctvom sa neživím. Môžem to urobiť na základe Príkaznej zmluvy? Ide o to, že je komplikované aby ma OZ prihlásilo ako zamestnanca len pre tento jeden prípad, iných zamestnancov nemajú.