hana22
26.03.14,12:31
SZČO počas roka 2013 pracoval v Česku pre jednu konkrétnu firmu, ktorá mu zadávala úlohy. Tejto firme potom faktúroval. V priebehu roka ale pracoval aj na Slovensku pre slovenského odberateľa. konkrétne 01/2013 práca (http://www.porada.sk/praca#__AUTOKW) na SK, 02 - 03/2013 v CZ, 04/2013 SK aj CZ, 05/2013 SK, 06/2013 CZ, 07/2013 SK aj CZ, 11 - 12/2013 v CZ. Aké stravné si teda môže uplatniť? v plnej výške prislúchajúcej sadzbe v CZ alebo len tých 4 eurá na deň?
JAJA11
26.03.14,11:37
má nárok na cestovné, podľa toho koľko hodín bol v jednotlivých štátoch.... treba mať presnú evidenciu a podľa toho vypočítať príslušné cestovné
v CZ je to 600 CZK pri pobyte nad 12 hodín .....
hana22
26.03.14,11:52
áno, toto som si myslela aj ja.. ale čo poviete na toto? Pokiaľ živnostník pravidelne vykonáva činnosť na určitom mieste v zahraničí, potom si nemôže uplatniť výdavky na stravovanie podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. Ide aj o prípad, ak fyzická osoba „pracuje na živnosť“ v konkrétnej firme v Rakúsku. V takomto prípade nejde o výdavky (náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW)) živnostníka vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom sa činnosť pravidelne vykonáva.
JAJA11
26.03.14,12:20
ale on vykonáva činnosť na rôznych miestach, aj keď je to viac dní......
túto informáciu máte odkiaľ?
hana22
26.03.14,13:00
JAJA11
27.03.14,06:50
vo vašom prípade by som to nebrala, že pravidelne vykonáva na 1 mieste.... chodí na viac miest, podľa požiadaviek odberateľov..... myslím, že tento názor sa týka ak niekto pracuje na "živnosť" ale v skutočnosti je ako zamestnanec a celý rok robí na jednom a tom istom mieste.... vtedy sú náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) nižšie ako sú pri bežnej pracovnej ceste.... faktúruje len jednému odberateľovi...... aj keď to je tiež o odvahe.... nie je presná definícia kde je miesto, kde sa pravidelne vykonáva činnosť..... myslím, že si živnostník určí, čo považuje za pravidelné miesto výkonu a každé iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) miesto znamená, že si môže uplatniť náklady (http://www.porada.sk/naklady#__AUTOKW) na cestovné, v závislosti, kde sa pracovná cesta uskutočnila..... skôr ide o to do akej miery sa chcete dohadovať s daňovákmi :-)
hana22
27.03.14,10:34
aj ja som mu povedala, že je to len a len na ňom... ak si to bude vedieť obhájiť... budiš... ďakujem veľmi pekne za odpoveď