londay
26.03.14,12:46
Chcela by som sa spýtať či je si možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) na manželku v tom prípade ak manželka bola v roku 2013 na neplatenej rodičovskej dovolenke ( predĺžená rodičovská dovolenka (http://www.porada.sk/rodicovska-dovolenka#__AUTOKW) do 6 rokov ) Ďakujem
kn-alka
26.03.14,11:50
nie, len ak bola na rod.dovolenky kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu dieťaťa
Tweety
26.03.14,11:50
S uplatnením NČZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) je to tak:
§11
4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW), manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu,63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie63c) alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím63d) alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím63e) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia (http://www.porada.sk/zamestnanecka-premia#__AUTOKW) podľa § 32a, daňový bonus (http://www.porada.sk/danovy-bonus#__AUTOKW) podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.125)
alohamercy
26.03.14,12:43
manželka si vo svojom DP uplatnila NCZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manzela. Môže si následne manžel podať DP o vrátenie preplatku z príjmov plynúcich z dohody?
kn-alka
26.03.14,13:03
áno
alohamercy
26.03.14,13:54
a ešte jedna otázka..... manželka mala v roku príjem iba v podobe prídavkov na dieťa a rodičovksého príspevku .... len sa chem usistiť daňovník si môže uplatniť celu NCZD (http://www.porada.sk/nczd#__AUTOKW) na manzelku?
avalik
26.03.14,14:12
otazky sa nedavaju do odpovede a komentara ... dole na stranke mas etiketu porady
alohamercy
26.03.14,19:45
Ja som sa len chcela uistiť, je to problém?
veronikasad
26.03.14,19:46
PnD a RP sú štátne sociálne dávky, nezahrňajú sa do vlastného príjmu manželky.