Jana Motyčková
26.03.14,13:50
Oznam na stránke SP :

http://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--od-142014-uz-sp-nebude-ziadat-potvrdenie-k-davke-v-nezamestnanosti/48411s57266c
Zamestnávatelia: Od 1.4.2014 už SP nebude žiadať potvrdenie k dávke v nezamestnanosti26.03.2014
V záujme zníženia administratívneho zaťaženia zamestnávateľov Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti požadovať vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“. Uvedené tlačivo predkladal doteraz buď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa, alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva (http://www.porada.sk/tlaciva#__AUTOKW) požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.
Od uvedeného dátumu bude Sociálna poisťovňa žiadať toto tlačivo výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.
Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti klienta ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať z údajov vedených v jej informačných systémoch.