Mila123
26.03.14,16:40
Prikladám rozhodnutie SP pre zamestnávateľov

Zamestnávatelia: Od 1.4.2014 už SP nebude žiadať potvrdenie k dávke v nezamestnanosti

26.03.2014
V záujme zníženia administratívneho zaťaženia zamestnávateľov Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti požadovať vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“. Uvedené tlačivo predkladal doteraz buď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa, alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva (http://www.porada.sk/tlaciva#__AUTOKW) požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.

Od uvedeného dátumu bude Sociálna poisťovňa žiadať toto tlačivo výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti klienta ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať z údajov vedených v jej informačných systémoch.
kopírované zo stránky socpoist.sk
konečne, ešte chýba informácia, o ELDP (http://www.porada.sk/eldp#__AUTOKW), kedy konečne nebudeme robiť zbytočné administr. úkony
kvjetecko
27.03.14,12:25
nechápem prečo, podľa §75 ZP- ods 2, písm d, je zamestnávateľ povinný toto potvrdenie vydať.