Nada 2
27.03.14,05:35
Dobrý deň, môj manžel má odisť do dôchodku vo veku 62 rokov. Aktuálne má 60 a v júni 2014 bude jeho zamestnávateľ prepúšťať pre nadbytočnosť. Nechce ísť zatiaľ do predčasného dôchodku. Má nepravidelný príjem z autorskej činnosti. Myslím si, že práve pre autorký honorár by prišiel o predčasný dôchodok. Vzhľadom na vek sa manžel nemá šancu zamestnať. Aký najvýhodnejší postup nám poradíte? Ďakujem za odpoveď.
Jana Motyčková
27.03.14,07:48
Myslím si, že autorské honoráre nie sú dôvodom, aby ho nezaradili do evidencie nezamestnaných. Ak má nárok na podporu, tak by som odporúćala vyčerpať dávku v nezamestnanosti a potom ísť do predčasného dôchodku.
Z autorských honorárov má aké príjmy - aktívne alebo pasívne? Ak aktívne, v akej výške?
1. Ak sú to príspevky do novín a časopisov zdanené zrážkovou daňou, tie nie sú dôvodom aby mu nevyplaćali predčasný starobný dôchodok.
2. Ak sú to pasívne príjmy (licenčný poplatok, napr. za niečo čo vytvoril, ale dostáva zaplatené, len za to že to niekto vydá, rozmnoží, predá a pod.), tie tiež nie sú dôvodom, aby mu nevyplácali PSD.
3. Ak sú to aktívne príjmy (za vytovrenie diela) okem bodu 1, ale sú v takej výške, že mu z nich nevznikne poivnné poistenie (http://www.porada.sk/poistenie#__AUTOKW) v SP (napr. do 4830 € v r.2013), tak kým mu to poistenie (http://www.porada.sk/poistenie#__AUTOKW) nevznikne, tiež mu môže byť PSD vyplácaný.
Ten, kto mu robí daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) musí vedieť o aký príjem išlo. 1 nejde do DP, 2 ide do oddielu VI r.11., 3 ide do oddielu VI r.5.
Nada 2
27.03.14,08:55
Ďakujem za odpoveď, autorské honoráre sú v rôznej výške, nikdy manžel nevie, či honorár bude. Za minulý rok boli honoráre okolo 4 000 €, ak bude treba požiadam o nevyplatenie honoráru až do veku 62 rokov, do odchodu do dôchodku, vydavateľ sa poteší.Bohužiaľ nerozumiem pojmu aktívne alebo pasívne honoráre. Želám pekný deň.
Jana Motyčková
27.03.14,10:22
Doplnila som odpoveď.
Nada 2
27.03.14,10:41
Ďakujem, pekný deň želám
Nada 2
06.04.14,17:46
Dobrý deň, manžel sa prihlási na úrade práce po prepustení zo zamestnania, dostane odstupné (http://www.porada.sk/odstupne#__AUTOKW) a prosím o odpoveď, či má nárok na dávku v nezamestnanosti ak dostane licenčné poplatky (http://www.porada.sk/poplatky#__AUTOKW), teda opakované vydania už vytvoreného diela. Ďakujem za odpoveď.