Infra
27.03.14,07:36
Dňa 2. marca 2014 zomrel môj otec, ktorý ako SZČO – dôchodca prevádzkoval posilňovňu.
Daňové priznanie (http://www.porada.sk/danove-priznanie#__AUTOKW) za otca podám na daňový úrad k 2. marcu 2014.
Využil som možnosť popri svojom zamestnaní pokračovať aj v prevádzkovaní posilňovne
po otcovi až do vysporiadania dedičského konania na základe otcovho živnostenského oprávnenia.
Oznámil som to živnostenskému úradu aj daňovému úradu.
Môj zamestnávateľ mi každý mesiac odvádza odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) do zdravotnej aj sociálnej poisťovne.
Vyplýva okrem toho aj mne nejaká povinnosť odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne (http://www.porada.sk/odvody-do-zdravotnej-poistovne#__AUTOKW) z toho
dôvodu, že dočasne (do vysporiadania dedičstva) pokračujem v otcovom podnikaní ?