dana54321
27.03.14,12:56
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku dňa 26.03.2014. Do sociálnej poisťovne treba zaslať "prerušenie" - dátum zániku prerušenia 26.03.2014 a tiež RLFO "zmena", v ktorej uviesť nasledujúci deň, t.j. 27.03.2014 alebo 26.03.2014?
Ďakujem za radu
Tweety
27.03.14,12:59
Jeden RL ukončenie prerušenia 26.3., a druhý nástup do práce 27.3.