Čoki
27.03.14,14:40
Tweety
27.03.14,14:42
§112 ZP
2) Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

Takže ak zamestnanec nesúhlasí s čerpaním D, tak sa vlastne ruší a preplatí §141.