Zaira
13.10.04,06:39
Dobrý den, mám na Váš jednu otázočku kedže som v týchto veciach úplný začiatočník tak dúfam že mi aspon Vy budete vediet pomoct.

Takže:
Sme štvrtročný platitelia.
Teraz budeme mat odpočet DPH a zaujímalo by ma, či nám to vrátia ešte v tomto štvrtroku alebo až v tom dalšom.

Za Vaše odpovede Vám vopred velmi pekne ďakujem a prajem krásny a ničim nerušený deň.
Zita5
13.10.04,06:52
Ak máte odpočet DPH za 3.stvrťrok 2004 , vratka DPH bude realizovaná z DÚ až po 25.januári 2005 . Ak za 4.štvrťrok budete platiť DPH tak Vám vrátia len rozdiel .

Príklad : nadmerný odpočet za 3.štvrťrok činí 50 000,- Sk
daňová povinnosť za 4.štvrťrok činí 30 000,- Sk
rozdiel vrátený po 25.januári 2005 20 000,- Sk
ricij
13.10.04,06:54
Myslíš nadmerný odpočet?
Ak áno, tak sa počká ešte jedno daňové priznanie, či tam náhodou nebudete mať vlastnú daňovú povinnosť. Ak nie, potom Vám daňový úrad vráti peniaze do 30 dní od kedy si poslala ďalšie daňové priznanie.
Ricij
Iveta
13.10.04,07:05
Podľa § 79 ods. 1 zákona o DPH č. 222/2004 si nadmerný odpočet odpočítaš od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období (v tvojom prípade - za ďalší štvrťrok). Ak nebudeš mať daňovú povinnosť alebo ti nepokryje celý nadm. odpočet, DÚ ho vráti do 30 dní od podania daň. priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaň. období, v ktorom nadm. odpočet vznikol.
Príklad: – nadm. odpočet Sk 1.000,- za 2. štvrťrok 2004
– daňová povinnosť Sk 500,- za 3. štvrťrok 2004
– rozdiel Sk 500,- vráti DÚ bez žiadosti do 24.11.2004.
Viera
13.10.04,07:18
Odpočet už vracajú automaticky do 30 dní od podania daň. priznania alebo treba poslať žiadosť o vrátenie?
ZuzanaA
13.10.04,07:28
Odpočet už vracajú automaticky do 30 dní od podania daň. priznania alebo treba poslať žiadosť o vrátenie?
V novom zákonone od 1. 5. sa už nič o žiadosti o vrátenie odpočtu nepíše, takže z toho mi vyplýva, že ho DÚ vráti automaticky.
Zita5
13.10.04,07:29
Odpočet vracajú automaticky , bez podania žiadosti .Mám s tým skúsenosť , pretože mala som nadmerný odpočet a chcela som ,aby tie peniaze zostali na DÚ , no však oni nám ich vrátili . Bola som prekvapená , že bez žiadosti . Asi som zákon čitala len medzi riadkami .
janaGT
13.10.04,07:44
NO sa vracia bez žiadosti, ale ak by si mala nedoplatok na dani, dalo by sa to kompenzovať na základe žiadosti.
vladan
13.10.04,08:03
Odpočet vracajú automaticky , bez podania žiadosti .Mám s tým skúsenosť , pretože mala som nadmerný odpočet a chcela som ,aby tie peniaze zostali na DÚ , no však oni nám ich vrátili . Bola som prekvapená , že bez žiadosti . Asi som zákon čitala len medzi riadkami .
Zita, skús pozrieť § 79 zákona o DPH a porovnaj ho so znením § starého zákona o DPH (teda účinným pred 1.5.2004). :-)
Pekný deň
olga88
28.12.04,21:18
DU vrati NO bez ziadosti ak v nasledujucom zdan. obdobi firma vykaze opat NO, ak vykaze dan. povinnost, tak vrati len rozdiel, ak je DP vyssia ako NO v predch. ZO tak je potrebne rozdiel doplatit. NO dan urad vrati do 30 dni po podani DP za nasled. ZO ak nezacne kontrolu. Inak po ukonceni kontroly do 10 dni.
Olga
Ala100
28.11.05,07:23
Stalo sa Vam, ze DU vratil mensi nadmerny odpocet ako je vykazany v danovom priznani?
hogo
12.12.05,12:44
Mám otázku:
Môže si mesačný platiteľ DPH zaúčtovať faktúru tak, že základ dane (náklad) zúčtuje do nákladov v jednom zdaň.období, napr. v mesiaci dec., zaúčtuje aj nárok na odpočítanie DPH v decembri, ale do daňového priznania k DPH odpočíta uvedenú DPH, resp. uplatní právo odpočítania až v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období dla § 52 ods.2 DPH, (t.j. až za január nasl.roka vo februári)? Ako mi potom môže sedieť inventarizácia účtu DPH k 31.12., ak to musí sadnúť na poslené daňové priznanie za 12.mesiac?
Paula
12.12.05,13:00
Stalo sa Vam, ze DU vratil mensi nadmerny odpocet ako je vykazany v danovom priznani?Nepoznám taký prípad. Je možné, že si DÚ započítal nejaký váš nedoplatok na inej dani. Je potrebné ísť situáciu osobne prekonzultovať.
evina
12.12.05,13:05
Stalo sa Vam, ze DU vratil mensi nadmerny odpocet ako je vykazany v danovom priznani?

ešte si skontrolujte, či ste nemali v nasledujúcom období daňovú povinnosť, ktorú ste omylom neodpočítali na DP, ale DÚ áno...
Paula
12.12.05,13:15
Mám otázku:
Môže si mesačný platiteľ DPH zaúčtovať faktúru tak, že základ dane (náklad) zúčtuje do nákladov v jednom zdaň.období, napr. v mesiaci dec., zaúčtuje aj nárok na odpočítanie DPH v decembri, ale do daňového priznania k DPH odpočíta uvedenú DPH, resp. uplatní právo odpočítania až v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období dla § 52 ods.2 DPH, (t.j. až za január nasl.roka vo februári)? Ako mi potom môže sedieť inventarizácia účtu DPH k 31.12., ak to musí sadnúť na poslené daňové priznanie za 12.mesiac?Ak ti SW dovolí zadať dva rôzne dátumy pre DPH - dátum zaúčtovania a dátum uplatnenia odpočtu, potom ti k 31.12. bude sedieť inventarizácia účtu aj DP. Podstatné je, aby zaúčtovanie celého prípadu bolo podľa zákona.
hogo
23.12.05,04:45
Ď. za odpoveď, ale nerozumiem. FA so zd.plnením 12. obdržím v 01. Náklad vecne a časovo súvisí s obdobím "12.", tak sa Fa zaúčtuje do "12." aj s nárokom na odpočítanie DPH. Právo na "už zaúčtované" odpočítanie DPH sa neuplatní za 12., ale až pri podaní DP k DPH za "01." (NO za 12. nie je žiadúci). Môj názor s ?: možnosť "uplatnenia práva na odpočítanie DPH v bezpr. nasled.zdaň.období" sa vzťahuje len na tie zd.plnenia (Fa), ktoré "neboli" za zd.obdobie, ktorého sa týkajú (12.) obdržané, tj.neúčtované, resp.došlé + zúčtované v zd.obd. (01), hoci sa týkajú (12.). Akosi mi to účtovne nesedí "rozdeliť" Fa na náklad jedného obdobia a k nemu zaúčtovanú DPH na vstupe jednoducho nedať do DP za (12.), len ju pripočítať k odpočítavanej DPH zd.plnení za (01). DP k DPH (r. 14 a r.18) za 12. mi tak vôbec nesedí s tým čo je zaúčtované, tak inventarizáciu 343 nemám s čím odkontrolovať. SW dátumy nerozlišujeme. Asi je to v ......
Jana Acsová
23.12.05,07:11
Môj názor s ?: možnosť "uplatnenia práva na odpočítanie DPH v bezpr. nasled.zdaň.období" sa vzťahuje len na tie zd.plnenia (Fa), ktoré "neboli" za zd.obdobie, ktorého sa týkajú (12.) obdržané, tj.neúčtované, resp.došlé + zúčtované v zd.obd. (01), hoci sa týkajú (12.). Akosi mi to účtovne nesedí "rozdeliť" Fa na náklad jedného obdobia a k nemu zaúčtovanú DPH na vstupe jednoducho nedať do DP za (12.), len ju pripočítať k odpočítavanej DPH zd.plnení za (01). DP k DPH (r. 14 a r.18) za 12. mi tak vôbec nesedí s tým čo je zaúčtované, tak inventarizáciu 343 nemám s čím odkontrolovať. SW dátumy nerozlišujeme. Asi je to v ......Už som viackrát uvádzala, že dátum uskutočnenia účtovného prípadu a daňová evidencia sú dve rôzne veci. Uplatnenie práva na odpočítanie dane vychádza zo ZDPH, účtovný prípad z postupov účtovania. T.j. je možné uplatniť odpočítanie v inom mesiaci, ako je vznik účtovného prípadu ale iba vtedy, ak obdržíme faktúru do termínu na podanie daňového priznania za obdobie, kedy vznikne daňová povinnosť. Samozrejme vždy so zreteľom na zdaňovacie obdobie platiteľa.

A inventúra účtu 343: odsúhlasime ju na daňovú evdenciu a DP za posledné zdaňovacie obdobie a zostatok bude neuplatnená DPH a tú môžeme dokladovať napríklad evidenciou podľa § 70 za obdobie 01/2006 v prípade mesačného platiteľa. Nebude vám účet 343 súhlasiť na DPH uplatnenú v daňovom priznaní, ale budete ju vedieť zinventarizovať a vyčísliť neuplatnenú DPH.
Jana Acsová
23.12.05,07:14
SW dátumy nerozlišujeme. Asi je to v ......Tak to je už v dnešnej dobe výnimka. A že to nie je výhoda, to je isté .-(
Jana Acsová
23.12.05,07:53
T.j. je možné uplatniť odpočítanie v inom mesiaci, ako je vznik účtovného prípadu ale iba vtedy, ak obdržíme faktúru do termínu na podanie daňového priznania za obdobie, kedy vznikne daňová povinnosť. Samozrejme vždy so zreteľom na zdaňovacie obdobie platiteľa.
Ešte doplním túto časť, môže sa jednať aj o iný prípad, nielen ten ktorý uvádzam. K rozdielu môže dôjsť aj v prípade, že právo na odpočítanie DPH uplatníte v zdaňovacom období, kedy doklad obdržíte.

Všetko však vychádza z interných potrieb firmy, nadefinovania vzniku účtovného prípadu a pod.

A ešte k vášmu problému. Mám za to, že prípadné rozdiely v uplatnenej a neuplatnenej DPH je možé riešiť aj analytickou evidenciou k účtu 343.
ANNA
23.12.05,07:56
Mám otázku:
Môže si mesačný platiteľ DPH zaúčtovať faktúru tak, že základ dane (náklad) zúčtuje do nákladov v jednom zdaň.období, napr. v mesiaci dec., zaúčtuje aj nárok na odpočítanie DPH v decembri, ale do daňového priznania k DPH odpočíta uvedenú DPH, resp. uplatní právo odpočítania až v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období dla § 52 ods.2 DPH, (t.j. až za január nasl.roka vo februári)? Ako mi potom môže sedieť inventarizácia účtu DPH k 31.12., ak to musí sadnúť na poslené daňové priznanie za 12.mesiac?
Ku koncu roku je to dosť bežná vec. Faktúra vystavená v 1/06 s dátumom dodanie 12005.
V rok 2005 interný doklad 5XX, 343 / 326. V roku 2006 vyrovnanie 326
Odpočet DPH v 2006. V roku 2005 inventúra zostatku účtu 343.