Replasťačka
29.03.14,19:14
Čítam metodické usmernenie Finančnej správy z februára 2014 o ukladaní účtovných závierok do registra.
Podľa § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka ukladá riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku v registri najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka (http://www.porada.sk/uctovna-zavierka#__AUTOKW) zostavuje. Špecificky sú lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) na ukladanie ustanovené napríklad v :
- zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý v § 49 ods. 11 ustanovuje daňovníkovi na účely podania DP povinnosť zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa zákona o účtovníctve ( tzn. do registra), ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Normálne som vedľa , neviem, či platí lehota 6 mesiacov, alebo musí byť uložená do lehoty (http://www.porada.sk/lehoty#__AUTOKW) 31.03.2014, ( alebo či už je uložená podaním účtovnej závierky na daňový úrad, keďže zo znenia § 49 zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2014 nevyplýva, že účtovná závierka (http://www.porada.sk/uctovna-zavierka#__AUTOKW) je prílohou daňového priznania k dani z príjmov a ide o samostatné podanie účtovnej závierky a samostatné podanie DP k dani z príjmov ) .
Prosím, môže mi niekto toto vysvetliť? Asi už neviem normálne rozmýšľať. Idem si pozrieť ešte zákon 352/2013 Z z , ktorým sa dopĺňa a mení z.č. 431/2002 Z z a o.i. aj ustanovenia týkajúce sa ukladania dokumentov do RUZ.

Dopĺňam:
Už som to domotala úplne, myslím si, že po "novom" , keď som podala daňovému úradu riadnu účtovnú závierku, ten ju uloží do registra, tým je povinnosť splnená, akurát ak je podaná neschválená ÚZ , musí sa podať oznámenie o jej schválení na daňový úrad dodatočne, najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia.
Uvažujem správne ?
Ak niekto odpovie, budem vďačná.
KEJKA
29.03.14,19:48
Podaním na DU je splnená povinnost uložiť do Zb. listín - po novom do RUZ.
Podáva sa RUZ nezávisle od DPPO ako samostatné podanie, nie je prílohou DPPO. Tu vidím problém, ak sa podáva "papierovo", aké potvrdenie o odovzdaní budeš mať? Potvrdenie o podaní DPPO už nedokladuje aj podanie RUZ - zatiaľ to vyzerá tak, že si musíš potvrdenie skoncipovať, pripraviť sama a nechať potvrdiť.
Čo sa termínu týka - aj mne to vychádza tak, že firma je povinná do 31.3.2014 podať iba DPPO a zaplatiť daň, samotnú RUZ môže podať až do 30.6.2014 (štandardne).
Exaktne som to však nikde nenašla, podávam všetko do 31.3.2014 a ak sa nestíha DPPO z objektívnych príčin, oznamujem odklad termínu a podám zasa všetko naraz v tomto náhradnom termíne.

doplňujem, kedže dnes sa mi dostal do rúk tento materiál. ........ v prílohe
Zákon o účtovníctve síce stanovuje termín 6 mesiacov, ale s výnimkami, medzi ktorými je aj ZDP, pričom ZDP stanovuje termín do 31.3.2014, všeobecne do termínu na podanie DPPO.
Replasťačka
29.03.14,20:42
Kejka, ďakujem za odpoveď, za Tvoju ochotu.
Jana1303
31.03.14,15:19
chcem sa iba opýtať, keď elektronicky podám schválené DPPO, súvahu, výkaz ziskov a strát (http://www.porada.sk/vykaz-ziskov-a-strat#__AUTOKW), poznámky, už nič viac nedávam????...
Jana1303
02.04.14,11:26
????? nikto??????
lietadlo
07.04.14,13:21
Tak toto by zaujímalo aj mňa:)
tictac7
07.04.14,13:43
keď je RUZ podaná ako schválená, tak čo by ste asi ešte podávali?
Jana1303
08.04.14,08:47
no napr. Rozhodnutie spoločníkov o schválení účt. závierky
avalik
08.04.14,09:04
no ved hore to mas pisane, ak ukladas neschvalenu UZ, musis nasledne poslat oznamenie o schvaleni - ziadne rozhodnutia neposielas - pozri do zakona o uctovnictve ... ak ukladas schvalenu UZ, nic ine (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) k nej nepodavas