mamka vierka
30.03.14,08:33
Dobrý deň,chcela by som vedieť či mám nárok na odchodné (http://www.porada.sk/odchodne#__AUTOKW),ak skončím pracovný pomer či už dohodou,alebo klasickou výpoveďou s dvoj mesačnou výpovednou lehotou.Pracujem u zamestnávateľa 12 rokov.Ak áno, na základe akého paragrafu, a v akej výške. Celkovo mám odpracovaných 32 rokov. Ďakujem a prajem pekný deň.
Tweety
30.03.14,06:59
Odchádzaš do dôchodku? Lebo odchodné (http://www.porada.sk/odchodne#__AUTOKW) je len pri prvom odchode do dôchodku.
veronikasad
30.03.14,07:22
Pýtaš sa na odstupné (http://www.porada.sk/odstupne#__AUTOKW), alebo odchodné (http://www.porada.sk/odchodne#__AUTOKW) ? Ak odchodné (http://www.porada.sk/odchodne#__AUTOKW), kedy bola podaná žiadosť o starobvný dôchodok (http://www.porada.sk/dochodok#__AUTOKW) ? Ak na odstupné (http://www.porada.sk/odstupne#__AUTOKW), kto dával výpoveď a z akého dôvodu ?