zuzkaga
31.03.14,07:32
Chceme zamestnancovi prispieť zo sociálneho fondu k životnému jubileu. Dáme mu to do mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW), odvedieme poistné a daň. Ale ako to potom zaúčtujem v PD?
Celú výslednú mzdu dám do výdavkov OZD a len do knihy sociálneho fondu dám čerpanie? Alebo výslednú mzdu ponížim o príspevok zo sociálneho fondu(napr.500,-€) ten dám ako príspevok zo soc.fondu VNZD a zvyšnú mzdu vyplatenú zamestnancovi ako VOZD? Účtujeme v jednoduchom účtovníctve a sociálny fond (http://www.porada.sk/socialny-fond#__AUTOKW) netvoríme zvlášť na účte. Ďakujem za každú radu.
tomasmatus
31.03.14,06:03
Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom bankovom účte, účtuje sa iba v rámci uzávierkových účtovných operácií:
- tvorba sociálneho fondu povinným prídelom sa zaúčtuje ako výdavky ovplyvňujúce základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) v stĺpci tvorba sociálneho fondu, v prípade tvorby sociálneho fondu nad rámec zákona ako výdavky neovplyvňujúce základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) v stĺpci ostatné,
- použitie sociálneho fondu sa zaúčtuje ako úbytok peňažných prostriedkov z bežného bankového účtu, resp. v hotovosti a zároveň ako výdavky neovplyvňujúce základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) v stĺpci ostatné.
zuzkaga
02.04.14,05:32
Ďakujem, tomuto rozumiem, ale keď bude mať mzdu aj s príspevkom zo sociálneho fondu napr. 800,-€, tak dám celú mzdu ako výdavok OZD alebo len 300,€ bude ako výdavok OZD (800-500) a tých 500 dám na konci roka ako príspevok zo SF. Toto neviem ako zaúčtovať-výplatnú listinu, vyplatenú mzdu zamestnancovi. Ďakujem.
tomasmatus
02.04.14,06:27
300,- EUR ako VOZD, použitie SF 500,- EUR účtovať ako nedaňový výdavok v deň vyplatenia finančnej čiastky zamestnancovi ako výdavok peňažných prostriedkov z pokladnice resp. banky, nasl. VNZD. Nezabudnúť zaevidovať do knihy SF. (To je v prípade, ak nemáte osobitne otvorený BÚ na SF.)