Vlastinka
31.03.14,13:25
Dobrý deň. Do ktorej platovej triedy mám zaradiť učiteľku chémie? Predložila Diplom zo Slovenskej technickej univerzity - štúdijný odbor Manažment chemických a potravinárskych podnikov + Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti. Zatiaľ v školstve pracovala len na základe dohody o pracovnej činnosti. Ďakujem všetkým za odpoveď.
Sabadka
09.04.14,07:00
Do platovej triedy 9 ako začínajúca, pretože nemá prax, začať s adaptačným vzdelávaním, po úspešnom ukončení adaptačného zaradiť ako samostatného ped. zamestnanca. Samozrejme prihliadať pri zaradení aj na §7 ods. 3 zákona 317/2014.
Vlastinka
30.05.14,09:01
Ďakujem.