andreon
01.04.14,13:17
Dobrý deň, zamestnankyňa nastúpila do práce v júli 2012, zamestnávateľ chce s ňou ukončiť hlavný pracovný pomer v apríli 2014. Potom má zamestnankyňa nastúpiť na dohodu o pracovnej činnosti a pracovať pravdepodobne až do júla 2014. Bude mať potom nárok na dávku v nezamestnanosti aj keď odrobí niekoľko mesiacov na dohodu?
Tweety
01.04.14,13:20
Zamestnáv. má aký dôvod na skončenie PP? Len tak sa ukončiť nedá. Treba postupovať podľa ZP.
Nárok na podporu v prípade skončenia PP bude.
andreon
01.04.14,13:30
Zamestnávateľ a zamestnankyňa sa dohodli na ukončení PP, totižto oni ju už nepotrebujú, iba ak na nejaké menšie práce pár krát za mesiac a preto na dohodu ju chceli dať. Takže do poistenia v nezamestnanosti sa započítava aj dohoda.. ďakujem
Tweety
01.04.14,13:31
Veď z dohody sa tiež platia odvody.
veronikasad
01.04.14,13:36
Ak príjem z dohody nepresiahne 148,57€ mesačne, môže byť evidovaná na UP a súčasne poberať dávku v nezamestnanosti aj mať príjem z dohody. Výkon práce na dohodu treba nahlásiť na UP do 7 8 kal. od začiatku výkonu práce.
Tweety
01.04.14,13:38
Veronika nie do 7 dní ale ôsmich.