SonaCakajovce
02.04.14,13:12
Ing. Ľubomír Janoška
02.04.14,11:58
Dobrý deň,
základná škola má niekoľko účelov spracovania v ktorých spracúva rodné čísla žiakov (pedagogická dokumentácia, zadávanie údajov do centrálneho registra detí (http://www.porada.sk/deti#__AUTOKW) a žiakov, rozhodovanie o prijatí/odklade/oslobodení, o dochádzke mimo kmeňovej školy) a zamestnancov (PaM (http://www.porada.sk/pam#__AUTOKW), centrálny register odborných zamestnancov školstva).
Predpokladám, že máte tieto IS pripojené na Internet a z toho vyplýva povinnosť mať bezpečnostný projekt. Bezpečnostná smernica je v takomto prípade súčasťou projektu. Smernica musí obsahovať hlavne kompetencie oprávnených osôb, popis existujúcich bezpečnostných opatrení plus formálne, menej dôležité veci. Projekt musí ďalej obsahovať hlavne určenie bezpečnostných cieľov (úrovne bezpečnosti), analýzu rizík a vymedziť akceptované (zvyškové riziká).