katka1905
02.04.14,17:44
Dobrý deň,

prosím Vás o radu v nasledovnom:

Moja mama v marci 2013 začala PN (http://www.porada.sk/pn) a podstúpila operáciu chrbtice. V súčasnosti požiadala o invalidný dôchodok (http://www.porada.sk/invalidny-dochodok) - o jej žiadosti sa práve rozhoduje a zatiaľ jej nebola invalidita priznaná.

Bola zamestnaná v odevnej firme ako majstrová dielne.
Keďže jej končí nárok na nemocenskú dávku a zdravotný stav jej to dovoľuje, chcela by sa od 1. mája 2014 vrátiť späť do zamestnania. Bola to oznámiť osobne svojmu zamestnávateľovi. Majiteľ firmy, ktorý rozhoduje je z Rakúska. Predbežne jej pri jednaní povedal, že ju preradí na iné (http://www.porada.sk/ine) pracovné miesto - práca (http://www.porada.sk/praca) 4 hodiny, len poobede ako krajčírka pričom sa to prejaví aj na jej mzde, pretože na ňu nemohol čakať.
Na jej miesto preradil inú zamestnankyňu a túto nevráti na jej pozíciu ale zostane vykonávať prácu majstrovej namiesto mamy, pretože pre ňu už teraz nemá prácu na pôvodnej pozícií.

Mama doposiaľ nemá priznanú invaliditu a zamestnávateľa nepožiadala o preradenie. Aj keď jej invaliditu priznajú (max 45%) môže aj naďalej pracovať 8 hodín. O tejto skutočnosti informovala zamestnávateľa pri tomto stretnutí.

Prosím o radu ako nepochybiť a ako sa prípadne brániť.

Má nárok vrátiť sa na svoje pôvodné miesto? Musí jej to zamestnávateľ umožniť aj keď na tejto pozícií už má inú zamestnankyňu? Na aký plat má nárok?

Prosím o radu a vopred ďakujem za každú radu a pripomienku.

Katka