vratofka
08.04.14,12:16
Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom nároku na odstupné.

Moja mamka po 22 rokoch končí prácu zdravotnej sestry v privátnej ambulancii z dôvodu toho, že pani doktorka odchádza do dôchodku. Čiže zamestnávateľ sa ruší k 30.06.2014. Mama pracuje v ambulancii bez prerušenia, posledné dva roky už popri vlastnom dôchodku.

Chcela by som sa opýtať, čí vznikol nárok na odstupné (http://www.porada.sk/odstupne#__AUTOKW) / odchodné (http://www.porada.sk/odchodne#__AUTOKW), v akej výške by odstupné (http://www.porada.sk/odstupne#__AUTOKW) malo byť a na čo si dať pozor, aby o svoje právo (http://www.porada.sk/pravo#__AUTOKW) na odstupné (http://www.porada.sk/odstupne#__AUTOKW) neprišla?

Zo skúseností svojich kolegýň, ktoré boli v rovnakej situácii, sa obáva, že odstupné (http://www.porada.sk/odstupne#__AUTOKW) nedostane.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď
asterix174
13.04.14,19:53
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje, premiestňuje alebo z organizačných dôvodov, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume:jedného priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
veronikasad
13.04.14,20:16
Treba si dať pozor, aby sama nepožiadala o skončenie pracovného pomeru, resp. nepodpísala dohodu o skončení prac.pomeru, v ktorej nebude uvedený výpovedný dôvod (§ 63 odst. 1 písm.a)

Má nárok na odchodné vo výške jednomesačného priemerného zárobku, aj odstupné - jeho výška závisí od skončenia prac.pomeru - výpoveďou alebo dohodou (s uvedením dôvodu)