Soňa666
09.04.14,04:31
Ak ano, za akych podmienok? Okrem toho ma riaditelka straší, že musím súhlasiť s mojím odchodom, keďže má na mňa všeličo (porušenie prac. disciplíny). Snažila sa ma pred tým spracovať a premiestniť na inú pobočku firmy, s čím nesúhlasím. Zatiaľ nemám v ruke žiadny oficiálny papier s ukončením PP alebo výpoveďou.
Llívia
09.04.14,04:33
Môže, ak bude mať na to dôvod podľa Zákonníka práce.Pre porušenie pracovnej disciplíny môžeš dostať výpoveď len ak

Zákonník práce (http://www.porada.sk/zakonnik-prace#__AUTOKW)
§ 63 Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.
Llívia
09.04.14,04:34
Máš pracovnú zmluvu na dobu neurčitú?
kopretinka
09.04.14,05:30
akú máš zmluvu? na zastupovanie (http://www.porada.sk/zastupovanie#__AUTOKW) tej kolegyne počas MD?