xenia2103
09.04.14,11:33
dobrý deň, ako mám riešiť mínusové hodiny vo firme? Zamestnanci končia o 12.00,ale platené majú do 14.30? Môžem im dať 60% alebo môžem skrátiť pracovný týždeň? Treba nahlasovať tieto zmeny na úrad práce? Treba nejaké dohody so zamestnancami? Odpracovanie mínusových hodín nevidím optimisticky. Klesli objednávky. Sme súkromná zahraničná firma. Odbory nemáme.
ivka70
09.04.14,11:35
A na zaklade coho koncia o 12,00?
veronikasad
09.04.14,11:36
Čo to doplatenie chýbajúceho času ako prekážka v práci na strane zamestnávatela ? S dodatkom k PZ - skrátenie týždenného fondu prac.času asi súhlasiť zamestnanci nebudú ...
Tweety
09.04.14,11:36
Ak zamestnáv. pre nich nemá prácu na celú zmenu, je to potom prekážka v práci na jeho strane. Tu potom tie hodiny treba zaplatiť cez náhrady podľa ZP.
§ 142
Prekážky na strane zamestnávateľa
(1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.

(3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné (http://www.porada.sk/ine#__AUTOKW) prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) v sume jeho priemerného zárobku.

(4) Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.
xenia2103
09.04.14,11:38
sme závislí od objednávok zo zahraničia a ak objednávka nepríde idú zamestnanci domov-majster výroby rozhodne, že končia
ivka70
09.04.14,11:40
V takom pripade rozhodnutie majstra - rozhodnutie zamestnavatela - prekazka v praci na strane zamestnavatela.
xenia2103
09.04.14,11:44
Ďakujem, t.z., že ak by som tie neodpracované hodiny zaplatila ako prekážku na strane zamestnávateľa nemusím už sledovať mínusové hodiny? Čiže zaplatím 6 hod zákl.mzdou a 2 hod. s priemerom a tieto dve hodiny nemusím už nikde evidovať ?
Tweety
09.04.14,11:45
Áno, potom už ich nesleduješ. Snáď len pre evidenciu prekážky celkovo.
xenia2103
09.04.14,11:49
ďakujem
Tweety
09.04.14,11:51
Rada som pomohla.
veronikasad
09.04.14,12:13
Ak nemáte vo firme konto pracovného času - nie.