Renatkak
05.05.14,22:40
Pri dodaní služby zo zahraničia podľa § 15 ods. 1 bola služba dodaná 10.3.2014 avšak faktúra nám prišla oneskorene až 5.5.2014 (s uvedeným dátumom dodania a vystavenia faktúry 10.3.2014). Mám robiť dodatočné priznanie DPH za marec 2014 alebo môžem faktúru dať do DPH za máj 2014?
a_je_to
05.05.14,23:59
Ak máš poštovú obálku s časovou pečiatkou, ktorá dokazuje opozdené odoslanie, tak ju daj do apríla, ešte bohate stíhaš. Nevidím dôvod, aby šla do mája. Ak časový dôkaz nemáš tak daj dodatočné ... veď je to problém pár ťuknutí do klávesnice ... a odoslať.
maped
06.05.14,08:26
dala by som ju tiež do apríla
emma01
07.05.14,05:53
V tomto prípade ide o samozdanenie, t.z., že daň musí odviesť a súčasne si ju môže uplatniť. A daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby § 19 ods. 2, teda 10. 3. 2014. Právo na uplatnenie DPH vzniká viď. § 51 ods. 1 písm. b). Preto z titulu správneho odvodu treba podať DDP k marcu 2014.
janosik
07.05.14,07:29
Súhlasím s odpovedou emma01, presne takto podla zákona o dph a uvedených paragrafov patrí do marca 2014 !!!!!!
mondes
07.05.14,12:19
Áno, aj ja súhlasím. Tiež som to takto riešila.
a_je_to
08.05.14,00:04
Ale § 19, ods. 2 sa vzťahuje na daňovú povinnosť pri dodaní služby a pre toho, kto službu dodal. Nie pre toho, kto službu prijal. Pre toho kto službu prijal - nadobudol z EU nie je taxatívne určený dátum daňovej povinnosti pre samozdanenie. Ale odvodzuje sa od doručenia faktúry. Ak ju daňovník preukazateľne nemal, nemohol zaúčtovať základ dane a vypočítať samozdanenie. Ak je nejaká analógia k tomu v zákone, tak ju treba hľadať v ustanoveniach o nadobudnutí z EU, konkrétne § 20/1. Tvrdiť, že § 19 ods. 2 sa vzťahuje aj na prijatie, keď nie je doručená faktúra je taká ... hujerská usilovná iniciatíva ... ale nie zákonná povinnosť podať dodatočné priznanie, keď nepriznanie k dátumu dodania sám nezavinil. Ale dodávateľ nesplnením svojej zákonnej povinnosti. Ak urobí samozdanenie v marci, nemá nárok na odpočet, lebo ešte nemal faktúru a priznanú daň musí zaplatiť, je to spravodlivé ?
emma01
09.05.14,05:43
Ale daňová povinnosť sa prenáša na príjemcu služby (§ 69 ods. 3), preto DPH máš povinnosť odviesť v zmysle § 19 ods. 2. Moje tvrdenie si môžeš overiť na portáli finančnej správy, kde je k uplatňovaniu § 19 vydaný Metodický pokyn
k vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. A nejde o "hujerovskú iniciatívu," ale úplne logický výklad zákona.
Chelsea34198
09.05.14,20:05
súhlasím, služby sú viazané na dátum poskytnutia jednoznačne marec . DDP aj dod. KV (logika je v tom aby to bolo spätne kontrolovateľné na SV )
janosik
10.05.14,06:46
pri prijatí služby z EU nepotrebujeme mať faktúru, stačí ak bude uvedené v záznamoch čiže o prijatej službe účtujeme, máme dátum dodania služby t.j. vieme kedy bola služba dodaná a môžeme odpočítať daň §49 ods.2a + §51 ods.1a,2. V každom prípade danová povinnosť vznikla v marci, a odpočítanie dane vykoná dla §49 ods.2b najskôr v zdanovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo .
janosik
10.05.14,06:49
opravujem pri §51 je odsek 1 písm. b kde je uvedené že je daň uvedená v záznamoch