janosik
07.05.14,08:15
Dobrý deň, v máji 2014 bolo predané osobné auto celkom neodpísané, malo účtovnú zostatkovú cenu. Prosím poradiť, či je možné uplatniť si naň daňové odpisy za mesiace 1.-4.2014. Ďakujem.
katka 23
07.05.14,08:37
Daňový odpis sa v roku vyradenia majetku (predaja) neuplatní
addricka-K
07.05.14,09:30
uplatní sa len zostatková cena automobilu.
karakul
07.05.14,09:42
... ak "auto celkom neodpísané, malo len účtovnú zostatkovú cenu" tak aké daňové odpisy chceš riešiť ????
riešiť by si mal účtovnú z.c.+účtovné odpisy 1-4/2014 v DPPO za rok 2014 .
janosik
07.05.14,09:51
ešte na doplnenie, auto bolo riadne kúpené - nie na leasing, auto celkom neodpísané malo účtovnú zostatkovú cenu ale aj daňovú zostatkovú cenu.
Tweety
07.05.14,09:53
Nie, nie je. Pretože daňový odpis je ročný, a k 31.12 MV už nebude v majetku, takže ich nemáš k čomu uplatniť.
Žabinka
07.05.14,09:59
Na majetok, predaný v priebehu účtovného roka, nemôžeš uplatniť DO, keďže ho nemáš k 31.12. v majetku. Tieto sa vysporiadajú až v daňovom priznaní za rok 2014, porovnaním, vypĺňaš tabuľku B daňového priznania:
ÚO>DO = riadok 150 daňového priznania
DO>ÚO = riadok 250 daňového priznania
Zostatkovú cenu podobne:
ZCÚ>ZCD = riadok 180 daňového priznania
ZCD>ZCÚ = riadok 290 daňového priznania
Hovoríme o podvojnom účtovníctve.