matusisko
09.05.14,09:49
Pri exekučných zrážkach sa vychádza z čistej mzdy pred odrátaním zrážky za stravné lístky alebo po odrátaní stravných lístkov????
avalik
09.05.14,09:52
Exekučný poriadok

§ 69

(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.8a)

(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.
Mila123
09.05.14,10:43
za stravné lístky zrážate z čiastky, kt. ostáva po zrážke exekúcie....
matusisko
11.05.14,23:08
Dakujem
matusisko
11.05.14,23:09
Ano,ano,presne tak,dik...