Pendulum
19.05.14,13:59
percento prirodzených úbytkov=skutočný úbytok zásob (v EUR alebo MJ)/skutočný obrat zásob bez DPH (v MJ)

skutočný úbytok zásob = inventarizačný rozdiel v EUR alebo v MJ

skutočný obrat zásob = tu viem zistiť obratkovosť zásob (obrat/zásoby) x-krát
resp. v dňoch a ak ho potrebujem v EUR ? = zásoby/x-krát ?

ako to zakomponujem do vzorca pre výpočet percenta?

taktiež ak si už vypočítam to %, bude to napr. 0,3% pri olejoch

inventarizačný rozdiel na konci roka pri olejoch je 560 EUR:

prirodzený úbytok 560x0,3% - do nákladov
manko=560-(560*0,3%)

?