rada
07.04.06,17:59
Milí odborníci daniari. Prosím keby ste mi potvrdili alebo vyvrátili nasledovné:
Po daňovej kontrole od 01.12.2003 do 12.05.2004 správca dane vydal platobný výmer na daň z príjmov právnickych osôb za rok 2002, všetko bolo OK.
Dňa 13.12.2004 zahájil správca dane opakovanú daňovú kontrolu za rovnaké zdaňovacie obdobie ako vyššie, teda za rok 2002 a kontrolovaným predmetom bola kontrola rovnakej dane ako predošlá, teda daň z príjmov právnickych osôb.
Podľa zákona opakovanou daňovou kontrolou sa rozumie daňová kontrola tej istej dane u daňového subjektu za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola vykonaná,
a. ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním
b. ak daňový subjekt žiadal o vrátenie dane podľa osobitného zákona
c. na podnet ministerstva alebo odvolacieho orgánu
Mnou uvádzané sa netýka ani jeden prípad.Podľa môjho názoru, daňovú kontrolu je možné opakovať len zo závažných dôvodov, najmä ak zistí správca dane nové skutočnosti,to znamená skutočnosti, ktoré v čase vykonávania pôvodnej daňovej kontroly nemal k dispozícii a ktoré by mohli mať vplyv na správne stanovenie daňovej povinnosti. Teda opakovaná daňová kontrola musí podľa môjho názoru byť vykonávaná v rozsahu, ktorý bezprostredne súvisí s novo zistenými skutočnosťami.
Alebo máte na to iný názor ?
dana9
07.04.06,16:35
Milí odborníci daniari. Prosím keby ste mi potvrdili alebo vyvrátili nasledovné:
Po daňovej kontrole od 01.12.2003 do 12.05.2004 správca dane vydal platobný výmer na daň z príjmov právnickych osôb za rok 2002, všetko bolo OK.
Dňa 13.12.2004 zahájil správca dane opakovanú daňovú kontrolu za rovnaké zdaňovacie obdobie ako vyššie, teda za rok 2002 a kontrolovaným predmetom bola kontrola rovnakej dane ako predošlá, teda daň z príjmov právnickych osôb.
Podľa zákona opakovanou daňovou kontrolou sa rozumie daňová kontrola tej istej dane u daňového subjektu za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola vykonaná,
a. ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním
b. ak daňový subjekt žiadal o vrátenie dane podľa osobitného zákona
c. na podnet ministerstva alebo odvolacieho orgánu
Mnou uvádzané sa netýka ani jeden prípad.Podľa môjho názoru, daňovú kontrolu je možné opakovať len zo závažných dôvodov, najmä ak zistí správca dane nové skutočnosti,to znamená skutočnosti, ktoré v čase vykonávania pôvodnej daňovej kontroly nemal k dispozícii a ktoré by mohli mať vplyv na správne stanovenie daňovej povinnosti. Teda opakovaná daňová kontrola musí podľa môjho názoru byť vykonávaná v rozsahu, ktorý bezprostredne súvisí s novo zistenými skutočnosťami.
Alebo máte na to iný názor ?


Uplne suhlasim. Podla mojho nazoru mal urad internu kontrolu z riaditelstva alebo z mf a ti zistili pochybnie v ich postupe pri prvej kontrole a dali podnet na jej opakovanie, preto ju musia opakovat.
rems
07.04.06,17:12
Zajímalo by mne, jestli tedy DÚ nemusí sdělovat důvod opakované kontroly? Zdá se mi to úděsné-přežít si kontrolu a nevědět, kdy se jim znovu zachce!
Paula
07.04.06,17:19
Nemám skúsenosť s opakovanou kontrolou .....ale v závere zápisu o kontrole je spravidla napísané, že ukončením práve vykonanej kontroly sa nevylučuje možnosť opakovanej kontroly v budúcnosti.
rada
07.04.06,17:39
Ja s Vami súhlasím, nevylučujem opakovanú kontrolu. Ale iba vtedy, ak sa vyskytli nové skutočnosti, ktoré pri prvej kontrole nevyšli z určitého dôvodu najavo a mali vplyv na určenie daňovej povinnosti. Správca dane pristúpil k určeniu dane dohodou. V zákone nevidím žiadnu oporu pre správcu dane, aby pristúpil k opakovanej kontrole len tak bez akéhokoľvek dôvodu. Veď aj správca dane musí dodžiavať zásady a konať v súlade s predpismi. Dokonca si myslím, že správca sa mohol tým dopustiť aj porušenia čl.II ods. 2 Listiny základných práv a slobôd keď, cit. štátnu moc možno uplatňovať iba v prípadoch a v medziach ustanovených zákonom, a to spôsobom ktorý ustanoví zákon”.