andrejucto
28.05.14,22:51
s.r.o. vznikla počas roka 2013
V súvahe za rok 2013 má do časti bezprostr.predch. učt. obdobie
uviest v r.68 a 69 sumu zakladneho imania?
a na 1.stranu suvahy - bezprostredne predch. obdobie mesiac v ktorom vznikla
tj. od 092013 do 092013 ?
Dakujem vopred pekne za pomoc