Gilmorova
18.06.14,11:16
Prosím o pomoc, prečítala som už veľa článkov a moja hlava to nevie pochopiť a keď si myslí, že pochopila, tak jej to nevychádza :(

Firma mala v roku 2012 stratu 265 €, za rok 2013 ďalšiu stratu 1492,25 €.

Prosím vás veľmi pekne, zaúčtujte mi to niekto všade tam, kde to má byť, ja už som z toho fakt mimo :(

k 31.12.2012
k 1.1.2013
k 31.12.2013

Hrozne moc budem vďačná, mne sa už chce z toho plakať...
Žabinka
18.06.14,11:34
-31.12.2012 IUD 702/710 zaúčtovanie účtovnej straty 265 €
po ročnom prevode prejde táto strata na účet 431, v priebehu r. 2013 o tejto strate musí rozhodnúť VZ.. Nemôže k 31.12. vykazovať zostatok účet 431..
-31.12.2013 IUD 702/710 zaúčtovanie účtovnej straty 1492,25 €
po ročnom prevode prejde táto strata na účet 431, v priebehu r. 2014 o tejto strate musí rozhodnúť VZ..
Gilmorova
18.06.14,14:04
Ďakujem veľmi pekne.

Len pre istotu - stratu mám teda na konci roka na 710 na strane D a na 702 na MD. A účet 702 je rovnaký ako súvaha k 31.12.2012, alebo? Účtovníčka, ktorá robila súvahu k 31.12.2012 zaúčtovala stratu v súvahe do pasív na stranu D s mínusovým znamienkom. Ja potom nerozumiem prečo to je inak ako to Vaše :(
a_je_to
18.06.14,18:47
To chce asi aj trošku systému. Ak nevieš zaúčtovať vymenované účty, tak účtovná uzávierka ti asi veľa nehovorí. A zrejme nepoužívaš ani nejaký poloautomatický softvér.
Najprv musíš zaúčtovať rok 2012. Všetky nákladové účty hlavnej knihy na 710/5XX vo výške ich zostatku. Potom to isté so všetkými výnosovými účtami, na 6XX/710. Po spustení výpočtu každý jeden účet 5XX a 6XX musí mať zostatok 0,00. Zostatok na účte 710 je rovný hospodárskemu výsledku. Ak je kladný a má aktívny zostatok /na MD/, tak máš stratu. Ak je kladný a má pasívny zostatok /na D/ tak máš zisk. Ak je hodnota záporná, tak ju prepíš na opačnú stranu kladne a potom posúď podľa predchádzajúcej vety.
Potom zaúčtuješ všetky súvahové účty. Najprv všetky aktívne na 702/Axx, potom všetky pasívne na Pxx/702, v sume jeho zostatku. Nezabudni na 710/702, alebo 702/710 v kladnej sume. Keď spustíš výpočet, tak každý účet hlavnej knihy musí mať zostatok 0,00, vrátane účtu 702 a 710.
Keď to máš, otvoríš si počiatočné stavy roka 2013. Každý účet aktív z 2012 v jeho zostatkovej sume 2012 zaúčtuješ k 1.1.2013 na Axx/701 a každý pasívny na 701/Pxx. Účet 710 otvoríš na 431/701, ak je stratový, alebo 701/431, ak je ziskový. Po spustení výpočtu majú všetky otvorené účty ten zostatok, čo na konci roka 2012, účet 431 = 710. Účet 701 nesmie mať zostatok, musí byť 0,00.
Tak isto uzatvoríš rok 2013 a otvoríš 2014.