agregova
19.06.14,15:54
uvádza sa počet príloh v DP za rok 2013? Považujú sa poznámky, súvaha VZaS stále za prílohy?
ĎakujemProsím poraďte
maped
19.06.14,15:55
Nie - poznámky, súvaha a VZaS sa nepovažujú za prílohy. Ak nie je iná príloha uvádza sa do DP PO 0.
agregova
19.06.14,20:30
ďakujem pekne