poisonblu
20.06.14,22:18
Zdravim vsetkych, potrebovala by som poradit ohladom pozastavenej zivnosti. Mam ju pozastavenu od 12.6.2013 az do roku 2015. Mam odlozene podanie DP do konca juna 2014. Otazky

1. Mam na DP uviest aj DIC, kedze registracia je zrusena a tym padom nemam osvedcenie s DIC?
2. Ku akemu datumu robim uctovnu zavierku a uzavierku? K 31.12.2013?
3. Co s operaciami na BU, ktore boli robene na ucte po 11.6,2013? mam tam vyber z bankomatu - osobna spotreba podnikatela, prijatu pohladavku - dobierka za poslednu fakturu, zaplatene ZP za 1.-11.6?
4. a co so skladom? mam to cele dat ako nespotrebovane zasoby? alebo mozem nieco dat aj ako osobna spotreba? sklad ma hodnotu 990 eur

To je vsetko, dakujem za rady.
avalik
20.06.14,20:40
Etiketa porady:
Skôr ako napíšem otázku, hľadám či už rovnaká otázka na Porade neexistuje.
Nezakladám opakovane tú istú otázku.


http://www.porada.sk/t211981-danove-priznanie-pri-pozastaveni-zivnosti.html

Zakon o dani z prijmov
§ 17
(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,

b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,

c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

(9) Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.
poisonblu
20.06.14,23:09
Ide mi o konkretnu odpoved na konkretnu otazku...vseobecny blabol som si nasla, ale teda mudrejsia som z neho nebola...
avalik
21.06.14,08:40
a preto musis zakladat duplicity? vo "vseobecnom blabole" mas niektore otazky zodpovedane, odporucam citat s porozumenim