kuravesele
23.06.14,08:08
Dobrý deň, akurát sa mi dostala FA, na ktorej sú dvaja ľudia s 2-mi IČ DPH. Predpokladám, že ide asi o združenie. Viem zistiť niekde, či ide naozaj o združenie? Ako to uviesť do KV DPH? Iba jedného, alebo oboch?

Ďakujem

posúvam, nikto nevie prosím ?
Zita5
23.06.14,17:31
Uvediete každého platiteľa DPH vo výške 50%. Či ide o združenie to nezistíte , ale preveríte si jednotlivého platiteľa DPH .Citujem FS :
 Ak sa činnosť (spoločný výsledok, ktorým je poskytnutie služby alebo dodanie tovaru) jednotlivých členov združenia nedá samostatne fakturovať
uskutočnené zdaniteľné plnenia (výstup)
a) Ak bude vyhotovená jedna faktúra za uskutočnené zdaniteľné plnenie (dodanie tovaru a služby) v rámci združenia, pričom na faktúre vyhotovenej v súlade so zákonom o DPH (aj v zjednodušenej faktúre vyhotovenej podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH) bude identifikovaný každý člen združenia ako poskytovateľ služby alebo tovaru: - údaje o uskutočnení zdaniteľného plnenia (dodanie tovaru alebo služby) uvedie do svojho daňového priznania (DP), súhrnného výkazu (SV), kontrolného výkazu (KV) a v záznamoch, každý člen združenia vo výške podielu pripadajúcom na jednotlivého člena združenia; Uskutočnenie zdaniteľného plnenia preukazujú členovia združenia faktúrou, resp. fotokópiou faktúry, na ktorej je identifikovaný ako dodávateľ každý člen združenia samostatne; - v tomto prípade je pre účely zákona o DPH dôvod delenia tržieb (príjmov) podľa výšky podielu pripadajúceho na jednotlivých členov združenia. https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2F_img%2Fp fsedit%2FDokumenty_PFS%2FProfesionalna_zona%2FDane %2FNovinky_z_legislativy%2FIIA_zdruzenia.pdf&ei=r2SoU_OuKMOM7QbU_oDYBg&usg=AFQjCNFjhm5fS-5qUd5dJUwKrZMxx-hbug&bvm=bv.69411363,d.ZGU&cad=rja
kuravesele
23.06.14,19:04
Ďakujem, volali sme do tej firmy, a tam nám pán povedal, že to máme dať na osobu číslo 1 , že vraj celé. Tak neviem či sa na to spoľahnúť...???(Môžem to žiadať aby to doplnil na FA, že ide celá fakturovaná suma , samozrejme aj DPH na toho prvého dodávateľa?)

IČ DPH som si overila, tie sedia...
Zita5
23.06.14,19:57
Musia prerobiť Faktúru , na ktorej bude vystupovať len jeden člen ....inak nemôžu byť dvaja na FA buď 100 % alebo 50+50%
kuravesele
24.06.14,03:50
ďakujem :D
kuravesele
24.06.14,05:30
a ešte sa opýtam, dám to teda 50/50 %, mám si dvakrát zaevidovať tú istú FA s tým že dám 50 a 50% základ dane aj DPH?
Zita5
25.06.14,05:45
Áno .Však všetko je v citácii z dokumentu z FS ......
kuravesele
25.06.14,06:53
len sa uisťujem, aby s tým potom daňováci nemali problém keď tam budem mať jednu FA 2x zaevidovanú a ešte k tomu rozdelenú na polovicu...:))
Zita5
26.06.14,05:44
Však ten materiál vydala finančná správa , a sú tam možnosti pre členov združenia , tak s tým musia počítať , že jedno číslo FA patrí dvom daňovým subjektom ...