vierockak
23.06.14,13:17
Dobrý deň.

Prosím poradiť - aký má praktický dopad viacročne vykazované záporné vlastné imanie v UZ obce na jej fungovanie, rozhodnutia? Myslím, že to štandardné nie je a auditor sa k uvedenému v audit. správe vôbec nevyjadril. Rozpočtové pravidlá obec plní. Ak by mala bežná firma záporné vlastné imanie, musí to riešiť, obec nie? Má to už niekoľko rokov po sebe .... Ďakujem za akúkoľvek info, každá rada vzácna.
Ing. Ľubomír Janoška
24.06.14,11:42
Aj keď to nie je štandardná situácia, platí, že zdrojom príjmov obcí sú predovšetkým dane (či už vlastné alebo prerozdeľované) a poplatky. Nie majetok. Takže obec "prežije" aj bez majetku.
PS: keď prežilo Mesto Košice... :) ...