Januška
24.06.14,08:57
Koho vypisuje na daňové priznanie ako : Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky a adresu udávam OZ uvedenú v Obchodnom registri?
Koho vypisujem do súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok? DP a IUZ je za rok 2013.
Ďakujem skúsenejším za radu. Prosím, kto má s tým skúsenosť, poŕadte nám.
Ludmiiilka
24.06.14,12:30
ak sa týka to daňové priznanie a výkazy organizačnej zložky, určite by som vypísovala údaje organizačnej zložky, ktorú máj v OR aj na korešpodnecii, na pečiatke, faktúrach atď
Januška
24.06.14,13:51
Daňové priznanie a IUZ podáva organizačná zložka registrovaná na Slovensku. Lenže na daňovom úrade majú zapísanú MATKU. V obchodnom registri je zapísaná OZ.
Ludmiiilka
25.06.14,07:10
nemalo by to byť napísané na Matku, si myslím. Istejšie budeš mať opýtať sa na príslušnom daňovom úrade. A to je novozaložená Oz? ešte ste vôbec za ňu nepodávali DP?
Januška
25.06.14,07:41
Ano, je to novozaložená OZ, podáva sa DP prvý krát.
Ludmiiilka
25.06.14,08:48
OZ nemá právnu subjektivitu. Spoločnosť postupuje správne ak účtuje všetko vo svojom účtovníctve pretože účtovná jednotka vedie účtovníctvo ako celok t.j. aj za organizačnú zložku všetko vo svojom účtovníctve.

Avšak to účtovníctvo musí viesť tak aby bolo možné správne vyčísliť daňovú povinnosť ktorá vznika z príjmov dosiahnutých na území SR a takisto výdavkov k ním pripadajúcim. No a v praxi to funguje tak že na organizačnej zložke sa zúčtujú všetky doklady súvisiace s činnosťou organizačnej zložky (kópie dokladov) a originály si zúčtuje spoločnosť vo svojom účtovníctve.

Byť tebou informovala by som sa na príslušnom daňovom úrade ako postupovať.