denda78
26.06.14,12:04
SHR si obstaral traktor. Vedie daňovú evidenciu. Výdavky (daňové odpisy, phm) si môže uplatniť len v prípade, že v technickom preukaze je uvedené IČO? Lebo výdavky si môže uplatniť z majetku ktorý je zaradený v obchodnom majetku. Je jedinou podmienkou, že musí byť v technickom IČO tak ako pri jednoduchom účtovníctve? Ďakujem
tictac7
26.06.14,10:11
....ani pri JÚ nie je podmienkou na daňovo uznané náklady v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla, teda v tomto prípade traktora, mať zapísané v TP IČO.