OlgaM
26.06.14,12:39
Ahojte, nemáte niekto vzor - oznámenie o schválení účtovnej závierky. Komu to treba adresovať - daňovému úradu? Ďakujem pekne!
tictac7
26.06.14,10:47
OlgaM
26.06.14,11:00
...ale na ten vzor oznámenia mi nik neodpovedal, chcela som poprosiť, či niekto nemá ako má byť to oznámenie sformulované ostatné viem - že ho treba do 5 dní doručiť finančnej správe
Chrusťa
26.06.14,12:50
normálne listom cez portál finančnej správy