AVE_JA
27.06.14,10:34
moja situácia je nasledovná, živnostník v kombinácií denným štúdiom na VŠ. je možné aby som si týmito nákladmi ponížil základ dane? Môžem povedať, že štúdium je spojené s mojou podnikateľskou živnosťou. Študujem totiž Zahraničnoobchodné podnikanie na EUBA, kde mám aj prevádzkareň (miesto podnikania je vzdialené cca 150km)
Tweety
27.06.14,08:37
Nie, náklady v tejto kombinácii denného štúdia nemôžeš dávať do účtovníctva. Nie sú to náklady na živnosť.
AVE_JA
27.06.14,09:40
Ani mhd? Prevádzkareň je v ba a musím sa k nej dostať.
JAJA11
27.06.14,10:43
do nákladov môže ísť všetko, čo vie podnikateľ preukázať, že to súvisí s podnikaním..... takže ak má sídlo firmy na jednej adrese a prevádzku na inej adrese, môže si dopravu dať do nákladov, rovnako aj pohyb v meste..... rovnako si môže účtovať cestovné náhrady alebo stravné..... treba zvážiť všetky príjmy a všetky náklady a podľa toho si prípadne pomôcť cez paušálne náklady, ktoré sú maximálne do výšky 5040 EUR.