katarina6530
27.06.14,15:46
maped
27.06.14,14:06
ak nevedie vozidlo v majetku a používa ho ako vlastné mot.vozidlo - robí si cestovné náhrady stačí ak bude vystavovať iba cestovný príkaz. Tam vypočíta spotrebu PHM aj základnú náhradu. Kniha jázd nie je potrebná.