Eva2010
28.06.14,14:59
Dav
28.06.14,17:30
áno
veronikasad
28.06.14,19:03
v akej výške a ako bude realizovaná platba ?
Eva2010
29.06.14,00:10
v hotovosti 500,- €
veronikasad
29.06.14,09:06
Ano, je to pre SZČO VOZD a pre FO-nepodnikatela - pokial hnutelný majetok nepochádza z ukončeného podnikania pred menej ako 5 rokmi - príjem oslobodený od dane.

Predpokladám, že riešiš rok 2014 a nie ako týmto spôsobom znížiť základ dane roku 2013.