ALEXYY
29.06.14,11:23
Dav
29.06.14,09:25
Nie je určený.