Ajdinka
30.06.14,10:44
veronikasad
30.06.14,08:47
ano, má nárok na stravné (obed) v práci, aj stravné v zmysle zákona o cest.náhradách počas pracovnej cesty.
Ajdinka
30.06.14,08:49
Ďakujem