janiely
30.06.14,12:31
Je to deň odovzdania, resp. prevzatia vozidla kupujúcim, alebo je to deň predchádzajúci dňu prihlásenia vozidla kupujúcim v mieste jeho bydliska?
Ďakujem.
Pebbles
30.06.14,10:41
od 1.1.2014 zaniká dňom kedy sa vozidlo prestalo používať na podnikanie
janiely
30.06.14,10:48
ďakujem, takže je to deň odovzdania vozidla kupujúcemu.
Tinaho
30.06.14,10:59
Túto dilemu som riešila aj ja a dospela som tiež k záveru, že je to deň odovzdanie vozidla kupujúcemu.