diuska1
01.07.14,10:11
Dobrý deň!
Sme slovenská firma, platca DPH, poskytujeme služby na základe zmluvy pre slovenskú firmu, platcu DPH, avšak práce vykonávame v inom členskom štáte.
Mala by som otázku ohľadom fakturácie....práce vykonávané v inom členskom štáte majú charakter výškových prác. Berie sa to ako služby súvisiace s nehnuteľnosťou?
Faktúru sme vystavili so slovenskou daňou.
Po vystavení faktúry sme podpísali dodatok ku zmluve, v ktorom si objednávateľ zmenil IČ DPH slovenské na IČ DPH daného iného členského štátu - medzitým sa registroval. Teraz ma žiadajú o opravu prvej faktúry. Potrebovala by som potvrdiť, že oprava nie je možná z dôvodu, že v čase vystavenia prvej faktúry táto firma ešte IČ DPH iného členského štátu nemala.
Ďakujem
Chrusťa
01.07.14,09:44
a o aký druh výškových práca sa jednalo? Lebo od toho sa odvíja posúdenie služby, či aplikuješ §15 al. §16 ods.1 služba vzťahujúca sa na nehnuteľnosť....teda služby, kt. nejako úzko súvisia s danou nehnuteľnosťou. Každú takúto službu, kt. nejako súvisí s nehnuteľnosťou treba podrobiť analýze
a_je_to
01.07.14,09:55
Sú situácie, kedy sa dá dohodnúť na zmene fakturácie aj kedy sa nedá. Ak je fakturácia nejako viazaná na dátum dodania, ktorý je starší, než dátum registrácie a dodatku, tak sa nedá. Hlavne ak by zostala v číselnej rade neobsadená diera po zrušenej faktúre a pod. Alebo bola fakturácia už priznaná v minulom období, a pod. Vtedy možno poslednú vetu iba potvrdiť. Ak bola služba dodaná platiteľovi DPH s IČ SK, dokázateľne na nehnuteľnosti mimo SK, tak § 15/3 a 16/1 by mal mať prednosť pred dodaním podľa § 15/1, či už v tuzemsku, alebo v EU. Teda bez DPH. Ale nič sa nedeje, ak zostane s SK a DPH.
diuska1
01.07.14,11:44
sú to lešenárske práce...
diuska1
01.07.14,11:57
súhlasím. Dátum dodania faktúry je starší ako dátum registrácie. Len nad tým rozmýšľam či to fakt neopravím na dodanie podľa §16 a tým pádom bez DPH. Vtedy by mi bolo v konečnom dôsledku jedno či mi ako objednávateľ zadá svoje IČ SK alebo IČ z iného členského štátu. či?
a_je_to
01.07.14,13:20
Áno, bolo by to jedno, bolo by to podľa § 16/1
Chrusťa
01.07.14,16:30
ja by som to posudzovala podľa §16/1 a teda miesto dodania by bolo v inom členskom štáte/ v mieste, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza/ a fakturácia bez DPH
diuska1
02.07.14,05:18
ďakujem za radu :)
diuska1
02.07.14,05:20
ďakujem za radu
Chrusťa
02.07.14,06:38
dnes som však našla jeden článok ohľadne stavebných služieb a spomína sa tam "montáž lešenia", tak si to pozri, či sa to vzťahuje na ten tvoj prípad al. nie. Lebo ak vo vašom prípade fakt šlo len o montáž, demontáž lešenia /lešenie by sa bralo ako hnuteľný majetok-kvázi prenájom/ a nič iné ste pre odb. usadeného v inom členskom štáte nerobili, tak potom by daná služba nespadala pod §16/1 ale pod §15 a platilo by zákl. pravidlo. Pripájam daný link.
https://www.pp.sk/1563/Miesto-dodania-stavebnych-prac-vratane-poddodavok-_DUPP47915.aspx
diuska1
03.07.14,05:08
áno presne, daňový úrad si tiež myslí, že v prípade lešenárskych prác (montáž, demontáž a prenájom) je potrebné sa riadiť §15. Ďakujem ti krásne :)