AdamC
01.07.14,13:27
Keďže je to len jeden spoločník, malo by ísť o rozhodnutie jediného spoločníka, akurát, je to právnická osoba a teda to podpíše štatutárny orgán tej materskej s.r.o. ? Je tam nutné potom robiť nejakú pozvánku a zápis ? Lebo predsa len na konci procesu sú fyzické osoby. Ďakujem vám.
l.portia
21.07.14,23:09
Môj názor je že bohate postačí rozhodnutie jediného spoločníka v ktorom konateľ materskej spoločnosti rozhodne o tom ako sa vynaloží s hospodárskym výsledkom.