Topas
01.07.14,15:58
Má szčo, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, zasielať oznámenie o schválení účtovnej závierky.
avalik
01.07.14,14:09
§ 23a zákon o účtovníctve
(4) Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa odseku 3, uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
Topas
01.07.14,14:18
Ďakujem. Keďže szčo nie je zapísaná v OR, doteraz nezasielala účtovnú závierku nikde. Teraz postupuje tak, ako napr. s.r.o. Možno sa spýtam hlúpo, no týka sa to aj szčo ktorá vedie JÚ?