zuzanka222
02.07.14,10:26
Ako postupavat pri účtovaní vyplat.dividend za rok 2013 ak ide o s.r.o./jednoosobku/,kde je kon.zároven aj zamestnancom.Účtuje sa v progr.Olymp
l.portia
22.07.14,00:34
1.Rozhodnutie jediného spoločníka o tvorbe rezervného fondu 431/421 a vyplatení podielu na zisku 431/ 364
2.Úhrada záväzku bankou alebo pokladňou 364/211(221)
3.Spoločník musí v svojom DP priznať vyplatené dividendy a odviesť 14% do zdravotnej poisťovne.

osobne by som zisk ponechal na účte 428
kuravesele
22.07.14,05:26
Vyplatená dividenda 364/221 (211)
ZP z dividendy 364/336 (14%)