mary1611
03.07.14,09:41
Ahojte, chcela by som opýtať...mali sme dohodára...pracovný pomer ukončený 3.7.2014....dokedy mam povinnost poslat ELDP do sociálnej poisťovne? ...až keď bude vypočítaná mzda za júl?! Takže niekedy v auguste to stačí? Či sa mýlim?!
Tweety
03.07.14,08:10
Vyberám z pokynu SP:
Zamestnávatelia často uzatvárajú so zamestnancami dohody opakovane a prevažne na krátke
obdobie, s čím potom súvisí časté vyhotovovanie a predkladanie evidenčných listov. Aby
zamestnávatelia nemuseli po každom ukončení dohody vyhotoviť a predložiť evidenčný list, Sociálna
poisťovňa upravila doterajší postup pri ich zasielaní. Ak zamestnanec na dohodu bude u toho istého
zamestnávateľa opakovane vykonávať pracovnú činnosť na základe ďalšej dohody alebo ďalších dohôd,
zamestnávateľ môže predložiť evidenčný list za takéhoto zamestnanca až po skončení poslednej
dohody, resp. predpokladanej poslednej dohody. Je potrebné, aby tak urobil najneskôr v lehote jedného
roka od dátumu skončenia poslednej dohody.
Carsgirl
24.10.14,08:45
Rozlisuje sa dohoda s pravidelnym/nepravidelnym prijmom?