maped
04.07.14,21:59
Ako účtujete kvôli kontrolnému výkazu záväzok ktorý bol
vyhotovený (3.4.2014, dodanie služby 31.3.2014). Je to fa zo Slovak Telekom a fa priniesli dnes na zaúčtovanie do II.Q.2014.
Aký dátum príchodu a zdan. plnenia v tomto prípade uviesť do účtovníctva?
Jedná sa o JÚ platiteľa dph.
Ďakujem.
Sarlotka
06.07.14,08:34
softe mam dva datumy datum dodania a datum DPH...
datum dodania taha do KV
datum DPH taha do DPH vykazu resp. zaraduje fakturu podla uvedenie datumu DPH...
maped
06.07.14,13:11
Ďakujem.
Sarlotka mne sa do softu nedajú zadať 2 dátumy, iba 1x dátum zdaniteľný obchod. Pozerala som: do KV je to správne s 31.03.14 a dalo mi to aj do II.Q. DPH aj keď tam je dátum 31.3.14. Len neviem, či treba upraviť dátum príchodu po 25.-keďže sme faktúrku dali už do II.Q. Čiže či netreba zadať príchod namiesto 3.4.14 napr.26.4.14, len potom bude zrejme potrebné upraviť aj splatnosť.
Treba opraviť príchod, alebo môžem v tomto prípade ponechať?
Sarlotka
06.07.14,16:57
nemusis, nakolko odpocitat dan si moze najskor v case kedy ti pravo vzniklo a najneskor v poslednom zdanovacom bdobi takze je to na tebe ci si odpocitac 1q ale 2q, alebo 3q alebo 4q...
vid §51 ods.2


(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
maped
06.07.14,18:21
Ďakujem ešte raz :)