mary1611
07.07.14,14:17
Ahojte, mala by som otázku....kedy je potrebné hlásiť PN zamestnanca do zdravotnej poisťovne?
Viem, že do Sociálnej poisťovne po 10 dňoch PN ale o zdravotnej poisťovni som sa nikde nedočítala. :(

Ďakujem Vám vopred za reakcie.
avalik
07.07.14,14:28
§ 24 Zákona o zdravotnom poistení

c) písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l), m), r) a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky; lehoty sú dodržané, ak zamestnávateľ prihlási zamestnanca do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne, aké právne predpisy sa na danú osobu vzťahujú podľa osobitných predpisov,3a)