vanok14
16.07.14,18:05
ako zaúčtujete v jednod. účtovníctve stavebný materiál napr. nákup lepidla, sieťky a fasádnej omietky
kn-alka
16.07.14,18:13
zásoby
maped
16.07.14,19:38
a k zásobám si urobiť analytické členenie napr. zásoby-staveb.materiál, zásoby-drobné nákupy, zásoby-prac.náradie...